ಪತ್ರಿಕಾ ಕ್ಲಿಪಿಂಗ್‌ಗಳು

13.05.2022 ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಆನೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣ.

24.04.2022 ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಂದ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ .

23.04.2022

ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ.

13.04.2022 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 75 ಕೆರೆ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ.

ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರ

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೀಡಿಯಾ