ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು

ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಧನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. .

ಶ್ರೀ. ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿ.

ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದು, 2018 ರಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರುವ ಇವರು, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ನಗರವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪೋಷಿಸಲು…...see more

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ವಿ.ಆರ್. ಗೌಡ.

ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ...see more

ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಸಂಜಯ್ ಪ್ರಭು.

ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ ಸಂಜಯ್ ಪ್ರಭು, ಸ್ಟಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೇಟಿಂಗ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಕೇಟಿಂಗ್, ಬ್ರಾಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನವೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ....see more

Donate Now

ನಿಮ್ಮಅಳಿಲುಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯ. ಕನಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ನಿಧಿ ನೀಡಿ.