nbf@namma-bengaluru.org
9591143888

RTI

ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿ: ವರ್ತೂರ್ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ: 975 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 350 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ....

Read more

ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿ: ವರ್ತೂರ್ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಪಂದನಾ ಸಭೆಯ ವಿವರಗಳು

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ: ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ...

Read more

ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿ: ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳು

ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ: ತೆರಿಗೆ ಮೂಲಗಳಿಂದ 21,00,33,456 ರೂ. ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹ...

Read more