ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಅಂತರ್ಗತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ನಗರದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಾಗಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತರಲು ವಕೀಲಿಕೆ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆರೆಗಳ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಎನ್‌ಜಿಒಗಳು ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು…...