nbf@namma-bengaluru.org
9591143888

Blog

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳು

ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ.ವಿನಾಕಾರಣ ದುಂದುವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪಾಕ್೯, ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ.  ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ...

Read more

2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಯವ್ಯಯದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಕೋವಿಡ್-19 ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಜನ ಸ್ನೇಹಿ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ...

Read more

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣ 2021-2022

ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯದ್ದೇ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡಾ 2021 -2022 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ...

Read more

ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೆರೆ

ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೆರೆಯ ಆದೇಶಗಳು:ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಆದೇಶ – 12-03-2019ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಆದೇಶ – 13-11-2018ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ಆದೇಶ – 11-09-2018 ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು:ಗುಬ್ಬಾಲಾಲಾ, ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ, ಅಬ್ಬಿಗರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಕ್ಷೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ:ಸಿಂಗಾಪುರ ಗ್ರಾಮ-ಅನ್ಲಾಕ್ಡ್ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ವಿಲೇಜ್ -ಅನ್ಲಾಕ್ಡ್ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ನಕ್ಷೆ ಎಸ್‌ವೈ ಸಂಖ್ಯೆ 75ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ ಕೆರೆ ನಕ್ಷೆ ಎಸ್‌ವೈ ಸಂಖ್ಯೆ (ಸಿಂಗಾಪುರ 23)...

Read more

ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆ

ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಆದೇಶಗಳು:ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 06-11-2019ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 03-07-2019ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 30-05-2019ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 19-03-2019ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 15-11-2018ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 11- 09-2018 ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಕ್ಷೆ:ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರ ಕೆರೆ ನಕ್ಷೆ...

Read more

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕೆರೆ

ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕೆರೆ ಆದೇಶಗಳು:ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 11-09-2018 ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಕ್ಷೆ:ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕೆರೆ ನಕ್ಷೆ...

Read more

ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕೆರೆ

ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕೆರೆ ಆದೇಶಗಳು:ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 25-09-2019ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 27-06-2019ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 30-10-2018ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 11-09-2018 ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು:ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ – ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕೆರೆಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ- ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕೆರೆ 22-06-2019 ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಕ್ಷೆ:ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ ಕೆರೆ ನಕ್ಷೆ...

Read more

ಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ

ಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಸರೋವರ ಆದೇಶಗಳು:ಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 06-11-2019ಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 03-07-2019ಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 28-05-2019ಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 13-03-2019ಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 15-11-2018ಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 11- 09-2018 ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಕ್ಷೆ:ಗೌಡನಪಾಳ್ಯ ಕೆರೆ ನಕ್ಷೆ...

Read more

ಗುಬ್ಬಲಾಲ ಕೆರೆ

ಗುಬ್ಬಲಾಲ ಕೆರೆ ಆದೇಶಗಳು:ಗುಬ್ಬಲಾಲ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 26-11-2019ಗುಬ್ಬಲಾಲ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 15-09-2019ಗುಬ್ಬಲಾಲ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 28-05-2019ಗುಬ್ಬಲಾಲ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 12-03-2019ಗುಬ್ಬಲಾಲ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 13-11-2018ಗುಬ್ಬಲಾಲ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 11- 09-2018 ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು:ಅಬ್ಬಿಗರೆ ಗುಬ್ಬಲಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ಕೆರೆ ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ...

Read more

ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೆರೆ

ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೆರೆ ಆದೇಶಗಳು:ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 26-06-2019ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 20-02-2019ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೆರೆ ಆದೇಶ: 30-10-2018ಹೋರಮಾವು ಅಗರಾ ಸರೋವರ ಆದೇಶ: 11-09-2018 ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳು:ಲೋಕಾಯುಕ್ತ – ಹೊರಮಾವು ಮತ್ತು ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಕೆರೆ ಕೆಆರ್‌ಎಲ್‌ಆರ್ ಕಾಯ್ದೆ ವಿವರಗಳು:ಕೆಎಲ್‌ಆರ್‌ಎ -1ಕೆಎಲ್‌ಆರ್‌ಎ -2ಕೆಎಲ್‌ಆರ್‌ಎ -3...

Read more