nbf@namma-bengaluru.org
9591143888

ಆರ್‌ಟಿಐ- ನಗರಾಡಳಿತ

ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿ: ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಪೌರಕರ್ಮಿಕರ ವಿವರಗಳು

ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ: ಕೃಷ್ಣ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಜು ವಾರ್ಡ್‌ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು. ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ 20 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ....

Read more

ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿ: ನಾಗಪುರ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನುಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣ ವಿವರಗಳು

ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ: ಕೆಳಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕಡತದಲ್ಲಿ 7 ಜಮೀನುಗಳ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ....

Read more

ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿ: ಬಾಣಸವಾಡಿ ವಾರ್ಡ್ ಆದಾಯದ ವಿವರಗಳು

ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ: ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ರೂ 34, 07, 004 ಸಂಗ್ರಹ.LETTERS: ಪತ್ರಗಳು...

Read more

ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿ: ಬಾಣಸವಾಡಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿವರಗಳು

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ: ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 500-600 ಕೆಜಿ ಒಣ ತ್ಯಾಜ್ಯ, 22-23 ಟನ್ ಆರ್ದ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯ, 13-15 ಟನ್ ಮಿಶ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು 6-7 ಟನ್ ಇತರ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ್ಡ್‌ನಿಂದ 70 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಟೆರ್ರಾ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಸವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ....

Read more