nbf@namma-bengaluru.org
9591143888

ಆರ್‌ಟಿಐ- ನಗರಾಡಳಿತ

ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿ: ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಪೌರಕರ್ಮಿಕರ ವಿವರಗಳು

ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ: ಕೃಷ್ಣ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಜು ವಾರ್ಡ್‌ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು. ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ 20 ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Post a comment