nbf@namma-bengaluru.org
9591143888

ಆರ್‌ಟಿಐ- ನಗರಾಡಳಿತ

ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿ: ವರ್ತೂರ್ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ: 975 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 350 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Post a comment