nbf@namma-bengaluru.org
9591143888

ಆರ್‌ಟಿಐ- ನಗರಾಡಳಿತ

ಕೋರಿದ ಮಾಹಿತಿ: ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿವರಗಳು

>ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಆರ್ ಶಿವರಾಮ್…

Post a comment