ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ೧೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೨ ರಂದು ಸ್ಟೋನ್‌ಸೌಪ್.ಇನ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಸ್ಮಿತಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ “ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು” ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ವೆಬ್‌ನಾರ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

 

ವೆಬಿನಾರ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಿಂಕ್: