ಎನ್‌ಬಿಎಫ್‌ನ ಕೋವಿಡ್ ೧೯ ಮೂರನೇ ಅಲೆ ನಿವಾರಣೆ ವೆಬ್‌ನಾರ್ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಡಾ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೈಸೂರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವೆಬ್‌ನಾರ್ ನಡೆಯಿತು. ವೈರಸ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ವೈರಸ್‌ನ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಾಂತರಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ತರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ ಮಾನವ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಸೂಕ್ತ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್: