nbf@namma-bengaluru.org
9591143888

Health Camps

ಮೆಗಾ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ

NBF Health Camps

ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಅಬ್‌ಸ್ಟೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೈನೆಕಾಲಜಿ, ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಫಾರ್ ವಾಲಂಟರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಮನಾರ್ಪಣಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಗರ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮೆಗಾ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ  29.05.2022 ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ.

200 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು.

Post a comment