nbf@namma-bengaluru.org
9591143888

ಪತ್ರಗಳು- ನಗರಾಡಳಿತ

ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2016 ಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಎನ್‌ಬಿಎಫ್ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ

Read Here

Post a comment