nbf@namma-bengaluru.org
9591143888

ಪತ್ರಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಹೆಗಡೆ ಅಶೀಸರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸಿಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Post a comment