nbf@namma-bengaluru.org
9591143888

Webinar

ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೆಬಿನಾರ್ | ಸಂಚಿಕೆ ೧೨ : ಓಮಿಕ್ರಾನ್ – ಒಂದು ಅವಲೋಕನ

ಕನೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೀಲ್, ಪೋರ್ಟಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ. ಹಲೀಮಾ ಯೆಜ್ದಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೆಬಿನಾರ್ – ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ

Post a comment