nbf@namma-bengaluru.org
9591143888

ಪತ್ರಗಳು- ನಗರಾಡಳಿತ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅನಧಿಕೃತ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ಕುರಿತು ಎನ್‌ಬಿಎಫ್ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ

Read Here

Post a comment