nbf@namma-bengaluru.org
9591143888

ಪತ್ರಗಳು- ನಗರಾಡಳಿತ

ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಡೆಮಾಲಿಶನ್‌ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಕೋರಿ NBF ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದೆ

Read Here

Post a comment